روانشناسی شخصیت

86

دکتر فرهنگ هلاکوییدکتر محمدرضا سرگلزاییدکتر حمیدرضا هاشمی مقدمدکتر آذرخش مکریدکتر مهدیه کسایی زادهدکتر ابراهیم میثاقدکتر مجددکتر محمود معظمیدکتر علی بابایی‌زادشخصیت سالماختلالات شخصیتکتابهای مربوط به روانشناسی و توسعه فردی از منظر روانشناسیافسردگی و شیداییخشم و عصبانیتمکالمات سی دی های دکتر هلاکوییروانشناسی عزت نفس (حرمت نفس)کلیه مکالمات دکتر هلاکویی در فصل اول پادکست قرار دارند.همه مکالمات دکتر هلاکویی در فصل 1 قرار دارند. مکالمات جدید هم بعد از چند روز باقی ماندن در فصل آخر (مثلا فصل 31 کنونی) به فصل 1 منتقل می‌شوند.برای همکاری با ایمیل زیر در ارتباط باشید:mjsurfp@gmail.com

 
1
chart loading...
No rank data to display. Try switching countries with the buttons above.
Sign Up or Log In to see 60 days of rank history
Recent Episodes
Episodes loading...
Recent Reviews
Reviews loading...
Similar Podcasts
Disclaimer: The podcast and artwork on this page are property of the podcast owner, and not endorsed by UP.audio.